معرفی بازی کامپیوتری,معرفی بازی کامپیوتری مای کرافت Minecraft,معرفی بازی کامپیوتری Minecraft,تصاویر بازی مای کرافت Minecraft,عکس های بازی مای کرافت

معرفی بازی کامپیوتری مای کرافت Minecraft

بازی Minecraft توسط استودیو Mojang AB و با سرمایه گذاری مستقیم Markus Perrson ساخته شده است.

ماینکرفت بازی است که در آن باید توسط آجرها بنایی را ساخته و یا آن را تخریب کنید . در ابتدا بازیکنان نیاز است تا از روی دستور العمل خاص بازی را پیش برند تا از حمله موجودات و دشمنان خطرناک در امان باشند . از آنجایی که بازی به صورت گروهی می باشد اگر با افراد دیگر در قالب گروه کار کنید ساخت و سازهای زیبا و ماندگار به وجود می آورید . شما به راحتی می توانید به همراه دوستان خود ماجراجویی کرده و یا حتی طلوع خورشید را از مابین آجرهای بازی مشاهده کنید . همچنین محیط های خوفناک نیز شجاعت شما را مورد آزمایش قرار می دهند .

معرفی بازی کامپیوتری,معرفی بازی کامپیوتری مای کرافت Minecraft,معرفی بازی کامپیوتری Minecraft,تصاویر بازی مای کرافت Minecraft,عکس های بازی مای کرافت

معرفی بازی کامپیوتری,معرفی بازی کامپیوتری مای کرافت Minecraft,معرفی بازی کامپیوتری Minecraft,تصاویر بازی مای کرافت Minecraft,عکس های بازی مای کرافت

معرفی بازی کامپیوتری,معرفی بازی کامپیوتری مای کرافت Minecraft,معرفی بازی کامپیوتری Minecraft,تصاویر بازی مای کرافت Minecraft,عکس های بازی مای کرافت

معرفی بازی کامپیوتری,معرفی بازی کامپیوتری مای کرافت Minecraft,معرفی بازی کامپیوتری Minecraft,تصاویر بازی مای کرافت Minecraft,عکس های بازی مای کرافت

معرفی بازی کامپیوتری,معرفی بازی کامپیوتری مای کرافت Minecraft,معرفی بازی کامپیوتری Minecraft,تصاویر بازی مای کرافت Minecraft,عکس های بازی مای کرافت

دیدگاه خود را بنویسید

چهار + 6 =