بررسی اپیزود چهارم Batman: The Telltale Series

بررسی اپیزود چهارم Batman: The Telltale Series در قسمت سوم بازی اپیزودیک بتمن مشخص شد که لیدی آرکام در اصل ...